ΔΙΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βάπτιση: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται- Όλη η διαδικασία

Ιούλιος 5, 2016 στις 13:38 μμ

Όταν γεννήθηκε το παιδί, δηλώσατε τη γέννησή του στο Ληξιαρχείο και σας έδωσαν Πιστοποιητικά Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει […]