ΔΙΑΙΟΛΟΓΕΙΣ

Η θεραπεία του θυμού

Οκτώβριος 7, 2016 στις 19:35 μμ

Μη δικαιολογείς τον θυμό σου!!! 1. Ποτέ να μη δικαιολογούμε τον θυμό μας, όσο δυσμενείς κι αν είναι οι περιστάσεις. […]