δεν γερνάει

Γέροντας Παίσιος:Η καρδιά δεν γερνάει ποτέ

.
Ιούλιος 9, 2012 στις 11:38 πμ

– Γέροντα, ο Αββάς Παμβώ λέει: «Ει έχεις καρδίαν, δύνασαι σωθήναι». Τι εννοεί με το «ει έχεις καρδίαν»; – Πολλά […]