δέου Θεού

Να έχουμε φόβο Θεού, δέος Θεού, μελέτη Θεού

Ιούνιος 5, 2016 στις 17:33 μμ

Τρία πράγματα φοβούμαι: τον φθόνο των δαιμόνων· την δυσωδία των λογισμών· την αποστροφή του προσώπου του Θεού, και το τέταρτο: […]