γοενίς

Ο δήμος Βενετίας κατήργησε την έννοιαν των γονέων!

1
Οκτώβριος 31, 2013 στις 7:29 πμ

Να που το «φρούτο» της κατάτάργησης της έννοιας των γονέων έφτασε και στη «γειτονιά» μας. Διαβάστε την είδηση: «Ο δήμος […]

Ο δήμος Βενετίας κατήργησε την έννοιαν των γονέων!

1
Οκτώβριος 31, 2013 στις 7:29 πμ

Να που το «φρούτο» της κατάτάργησης της έννοιας των γονέων έφτασε και στη «γειτονιά» μας. Διαβάστε την είδηση: «Ο δήμος […]