ΓΕΡΟ ΥΠΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

Ο Γερο Υπάτιος ο Γρηγοριάτης

1
Μάρτιος 29, 2013 στις 18:10 μμ

… Δεν μπορώ να μη μνημονεύσω και τον Γέρο ῾Υπάτιο, για να γνωρίσουν οι μεταγενέστεροι και αυτού την μεγάλη προσωπικότητα. […]