γεροντες αγιοι

Τι είναι η καταλαλιά και τι η κατάκριση;

Ιούνιος 23, 2016 στις 11:16 πμ

ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ και ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΠΟΙΟΣ Γέροντας, πού ερωτήθηκε από τους αδελφούς τί είναι καταλαλιά καί τί κατάκρισις, έδωσε τήν ακόλουθη έξήγησι:

Άγιοι πατέρες και σύγχρονοι Γέροντες για την ταπείνωση

1
Ιανουάριος 13, 2014 στις 17:45 μμ

«Ταπείνωσις, Χριστού μίμησις». Μέγας Βασίλειος «Μητέρα της πηγής είναι η άβυσσος των υδάτων· πηγή δε της διακρίσεως η ταπείνωσις». Άγιος […]