ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης: «Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματικοί»

1
Μάρτιος 21, 2013 στις 20:30 μμ

Βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς. Στους πραγματικούς έσχατους καιρούς, σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Δυστυχώς, η άγνοια, η μητέρα όλων […]