Γενικές

Γενικές Πνευματικές συμβουλές

15
Αύγουστος 26, 2013 στις 10:55 πμ

1. Τη συμπεριφορά μας να τη στολίζη το μέτρο. Χωρίς το μέτρο, ακόμη κι αυτά, πού θεωρούνται ως καλά, καταντούν […]

Γενικές πνευματικές συμβουλές

15
Ιανουάριος 16, 2013 στις 20:37 μμ

1. Τη συμπεριφορά μας να τη στολίζη το μέτρο. Χωρίς το μέτρο, ακόμη κι αυτά, πού θεωρούνται ως καλά, καταντούν […]