Γέροντας Παΐσιος: Οι παρέες επηρεάζουν πολύ τους νέους

Γέροντας Παΐσιος: Οι παρέες επηρεάζουν πολύ τους νέους

.
Δεκέμβριος 19, 2012 στις 15:50 μμ

Γέροντα, πώς συμβαίνει ένας νέος, ενώ από παιδί ζούσε πνευματικά και είχε φιλότιμο, να φθάση σε σημείο να παραστρατήση τελείως; […]