Γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς)

Η Θεανθρώπινη Εξέλιξη

15
Νοεμβρίου 29, 2013 στις 10:45 πμ

Του Γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς Ζητάς να σου απαντήσω στο ερώτημα, αν μπορεί η επιστημονική αντίληψη περί της εξελίξεως του κόσμου […]