Βατοπαιδινοί πατέρες

Βατοπαιδινοί πατέρες ψάλλουν: Στιχηρά Αίνων της Αναλήψεως

Ιούνιος 5, 2019 στις 21:12 μμ

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Αγγελικώς οι εν κόσμω…», «Οι αρχηγοί τών Αγγέλων…», «Οι Γαλιλαίοι ορώντες…», Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων της […]

Βατοπαιδινοί πατέρες ψάλλουν το Τροπάριο της Κασσιανής (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Απρίλιος 26, 2016 στις 12:45 μμ

Χορός Βατοπαιδινών πατέρων ψάλλει το Τροπάριο της Κασσιανής…