αφέσεις

Οι επτά αφέσεις αμαρτιών

15
Μάιος 20, 2013 στις 8:27 πμ

– Βάπτισμα. – Μαρτύριο. – Ελεημοσύνη. – Το ‘’Αφιέναι τοις άλλοις τα οφειλήματα αυτών’’ – Το ‘’Επιστρέψαι αμαρτωλόν και καλύψειν […]