αυτή προνοεί για τη σωτηρία…

Μετάνοια, αυτή προνοεί για τη σωτηρία…

.
Νοεμβρίου 18, 2013 στις 14:45 μμ

Δεν πρέπει να απογοητευθούμε για την σωτηρία μας, αδερφοί, εφόσον έχουμε μητέρα την μετάνοια. Δεν πρέπει να απελπισθούμε για την […]