ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ

Ο στάρετς Σέργιος για τους κεκοιμημένους

Οκτώβριος 7, 2016 στις 7:34 πμ

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο πατήρ Σέργιος ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα προκείμενου να βοηθήσει το ποίμνιο που […]

Προσευχή για άρρωστο

Αύγουστος 19, 2016 στις 12:11 μμ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ  Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τους ασθενούντας αδελφούς […]