Αν φθείρει κανείς την παρθενία του μπορεί να γίνει Άγιος αλλά όχι Ιερέας

Αν φθείρει κανείς την παρθενία του μπορεί να γίνει Άγιος αλλά όχι Ιερέας

.
Ιανουάριος 3, 2014 στις 13:30 μμ

Ιερεύς τις ήτον εις την επαρχίαν του Μεγάλου Βασιλείου καθαρός και χρήσιμος, ο δε παμπόνηρος διάβολος, όπου φθονεί πάντοτε τους […]