Ανακοίνωση του Πειραιώς Σεραφείμ για την παραίτηση του Πάπα

Ανακοίνωση του Πειραιώς Σεραφείμ για την παραίτηση του Πάπα

.
Φεβρουάριος 13, 2013 στις 13:15 μμ

Αναμενομένη μπορεί να θεωρηθή η παραίτησις του κατέχοντος αντικανονικώς τον πάνσεπτο πρεσβυγενή θρόνο του Πατριαρχείου της παλαιάς Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ […]