ανήκουν

Οι περιουσίες των κληρικών που πρέπει να ανήκουν;

1
Φεβρουάριος 16, 2013 στις 16:10 μμ

Του Πρεσβυτέρου Διονυσίου Ταμπάκη Ι.Ν.Γενεσίου Της Θεοτόκου Ναυπλίου Είναι σύνηθες φαινόμενο στην πορεία της Εκκλησίας μας παλαιά αλλά και σύγχρονα […]