ανήκει

Η εξουσία να δικαιώνει και να καταδικάζει, ανήκει μόνο στον Θεό

Απρίλιος 1, 2016 στις 13:55 μμ

Είπε ένας Γέροντας: «Τίποτε δεν παροργίζει τόσο τον Θεό και τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη χάρη, ώστε […]