ανένηψε

Μία ακόμη περίπτωση «εγκεφαλικά νεκρής» που ξύπνησε (μαρτυρία ιατρού)

1
Μάρτιος 26, 2013 στις 10:37 πμ

Η επιστήμη λέει ότι πέθανε, αλλά… Παρέμβαση (προσωπική εμπειρία) του κ. Δημητρίου Ταντήλα, καθηγητή της Χειρουργικής του Α.Π.Θ., στην εκδήλωση* […]

Μία ακόμη περίπτωση «εγκεφαλικά νεκρής» που ξύπνησε (μαρτυρία ιατρού)

1
Μάρτιος 26, 2013 στις 10:37 πμ

Η επιστήμη λέει ότι πέθανε, αλλά… Παρέμβαση (προσωπική εμπειρία) του κ. Δημητρίου Ταντήλα, καθηγητή της Χειρουργικής του Α.Π.Θ., στην εκδήλωση* […]