αμφιβάλλοντα διδάσκαλο

Τό θαύμα της Παναγίας στον αμφιβάλλοντα διδάσκαλο

Μάιος 20, 2016 στις 20:12 μμ

Επτακόσια περίπου χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού, ήταν ένας ερημίτης Αθηναίος, σοφός στα γράμματα, και στην αρετή σοφότερος.  Το […]