αμετάβλητος

Μπορώ να γίνω καλύτερος;

1
Νοεμβρίου 5, 2013 στις 6:22 πμ

Σ’ όποιον ισχυρίζεται πως είναι δυσκατόρθωτη η τελειότης, επειδή μόνο ο Κύριος της κτίσεως είναι αμετάβλητος, ένώ η άνθρώπινη φύσις […]