αμαρτωλού

Ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία του αμαρτωλού αλλά την μετάνοια

Απρίλιος 6, 2016 στις 17:24 μμ

Υπάρχει τίποτε ίσο με αυτήν την οργή; Ο προφήτης καλεί μάρτυρα τον ουρανό, θρηνεί, σπαράζει, οδύρεται, φωνάζει∙ «Δεν ξεχωρίζει τραύμα […]