αμαρτάνοντα

«Σκέπασε τον αμαρτάνοντα»

15
Ιούλιος 13, 2013 στις 12:24 μμ

Σκέπασε τον αμαρτάνοντα, όταν δεν έχεις απ’ αυτό πνευματική ζημία. Έτσι και αυτόν τον κάνεις να έχει θάρρος στον αγώνα […]