αλειτουργητοι

Ποτέ «αλειτούργητοι»

1
Αύγουστος 6, 2013 στις 5:38 πμ

Του Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια των διωγμών και των κατακομβών, οι χριστιανοί ήσαν αληθινό χρυσάφι. Όσο […]