ΑΙΤΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Μεσογαίας Νικόλαος: Η αιτία του παγκόσμιου διασυρμού μας

1
Σεπτέμβριος 11, 2013 στις 18:03 μμ

«Η πρώτη αιτία του παγκόσμιου διασυρμού μας και της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης μας είναι η απονεύρωση και ίσως απονέκρωση της παιδείας […]