ΑΘΥΜΙΑ

Όταν μας κυριεύει αθυμία και μελαγχολία

Αύγουστος 4, 2014 στις 15:35 μμ

Μακαρίζομέν σε πάσαι αι γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε· εν σοι γαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήναι ηυδόκησε. Μακάριοι έσμεν […]