αθυμείς

Τώρα κάνεις ρίζες βαθιές

1
Μάιος 31, 2013 στις 5:42 πμ

Του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού Σπλάχνο μου της ψυχής, διατί αθυμείς; Διατί απελπίζεσαι; Διατί αποκάμνεις; Ιδού ότι άφησεν ο Θεός […]

Τώρα κάνεις ρίζες βαθιές

1
Μάιος 31, 2013 στις 5:42 πμ

Του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού Σπλάχνο μου της ψυχής, διατί αθυμείς; Διατί απελπίζεσαι; Διατί αποκάμνεις; Ιδού ότι άφησεν ο Θεός […]