ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τι θα πει ότι η Παναγία είναι αειπάρθενος;

Αύγουστος 23, 2019 στις 13:45 μμ

Ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει για τη μητέρα του Μεσσία και λέγει ότι θα είναι Παρθένος: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί…» […]

Τι θα πει ότι η Παναγία είναι αειπάρθενος;

Αύγουστος 23, 2018 στις 13:45 μμ

Ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει για τη μητέρα του Μεσσία και λέγει ότι θα είναι Παρθένος: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί…» […]

Τι θα πει ότι η Παναγία είναι αειπάρθενος;

Αύγουστος 23, 2017 στις 18:47 μμ

Ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει για τη μητέρα του Μεσσία και λέγει ότι θα είναι Παρθένος: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί…» […]

Τι θα πει ότι η Παναγία είναι αειπάρθενος;

Αύγουστος 23, 2016 στις 15:06 μμ

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ Ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει για τη μητέρα του Μεσσία και λέγει ότι θα είναι Παρθένος: «Ιδού η […]