αγροτικά μηχανήματα

Δωρεά αγροτικών μηχανημάτων στη Μητρόπολη Ιωαννίνων

Μάιος 27, 2016 στις 20:37 μμ

Ένα τρακτέρ, ένα άροτρο, μία σπαρτική μηχανή σιτηρών και ένα ψεκαστικό δώρισε η Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε στην Ιερά Μητρόπολη […]