ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΕΛΙΕ

Η ανακομιδή των αγίων λειψάνων του αγίου Ιουστίνου του Τσέλιε (φωτο)

Ιούνιος 30, 2014 στις 18:30 μμ

Μέρος β΄-Η εκταφή και εξαγωγή των αγίων λειψάνων του οσίου διήρκεσε μέχρι το μεσημέρι. Άφθαρτα βρέθηκαν λίγο μυαλό, δέρμα και […]