ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ

Ο Χρυσός Κανόνας

Αύγουστος 16, 2016 στις 7:55 πμ

NA ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ  «Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς […]