αγαλλίαση

«Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός, και το πρωΐ αγαλλίασις»

15
Ιανουάριος 9, 2014 στις 9:30 πμ

Ο ΘΕΟΣ έπιπλήττει, και ό Θεός χαροποιεί… Μία σκέψις μετανοίας αμέσως μετριάζει τόν θυμό του Θεου, διότι ό θυμός του […]