Ένας αξέχαστος διάλογος με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη.

Ένας αξέχαστος διάλογος με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη.

.
Δεκέμβριος 2, 2013 στις 14:30 μμ

Ενθυμούμεθα την διήγησιν αυτού περί τινος σπουδαίου ρώσου ασκητού, του Πατρός Στρατονίκου, όστις ήλθεν εκ του Καυκάσου, ίνα επισκεφθή το […]