Ένας Άγγελος σε Θεία Λειτουργία

Ένας Άγγελος σε Θεία Λειτουργία

Ιούλιος 25, 2014 στις 12:02 μμ

Η παρουσία του Αγγέλου, του γλύκανε την ψυχή Κάποιος ιερεύς, σε μία αγρυπνία, και ενώ είχε αρχίσει την Προσκομιδή, δυσκολευόταν, […]