Έγγαμοι και Μοναχοί

Έγγαμοι και Μοναχοί

.
Ιανουάριος 29, 2013 στις 14:20 μμ

Ο Θεός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους εγγάμους και άλλο για τους μοναχούς. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο […]

Έγγαμοι και Μοναχοί

.
Ιανουάριος 29, 2013 στις 14:20 μμ

Ο Θεός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους εγγάμους και άλλο για τους μοναχούς. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο […]