Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

.
Δεκέμβριος 31, 2013 στις 13:10 μμ

Η Σφαγή των 14.000 ΝηπίωνΔιά ξίφους άωρα μητέρων βρέφη, Ανείλεν εχθρός του βρεφοπλάστου Bρέφους.  Nήπια αμφ’ ενάτην τάμον εικάδα παππάζοντα. Όταν […]