Πατριάρχης Μόσχας: Δεν αντιφάσκουν επιστήμη & θρησκεία

Loading...


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗ

O και πασών των Ρωσιών πιστεύει πως η επιστήμη και η θρησκεία δεν μεταξύ τους, καθώς ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ερωτήσεις, και δεν υπάρχει νόημα να ψάχνει κανείς μια απάντηση σε πνευματικά ερωτήματα στα έργα της Φυσικής ή της Βιολογίας.

«Μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη, η θρησκεία και η τέχνη είναι διαφορετικοί τρόποι εξέτασης του κόσμου και του ανθρώπου. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του μέσα, τις δικές του μεθόδους μάθησης. Ανταποκρίνονται στις δικές τους ερωτήσεις» δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τους επιστήμονες στο Σάρωφ.

Σημείωσε ότι «παρόλου που κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας οι σχέσεις μεταξύ επιστήμης και θρησκείας ήταν πολύ διαφορετικές, οι θρησκευτικοί και επιστημονικοί τρόποι εξέτασης του κόσμου δεν έχουν αντιφάσεις, καθώς δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης, της θρησκείας και της τέχνης.»

Πιστεύει ακόμη ότι η επιστήμη απαντά στις ερωτήσεις «πώς και γιατί», ενώ η θρησκεία απαντά στο ερώτημα » για ποιο λόγο». Σύμφωνα με τον πατριάρχη, θρησκευτικές μελέτες εστιάζει στην «το πρόβλημα της αίσθησης στη ζωή και τη στάση στο θάνατο.»

«Είναι αφελές να διαβάσετε την Γένεση, όπως το βιβλίο -εργασία για την ανθρωπογένεση (έκδοση περί της προέλευσης του ανθρώπου). Ταυτόχρονα, είναι αντιπαραγωγικό να αναζητήσετε μια απάντηση στην αίσθηση της ζωής σε κείμενα-βιβλία από τη Βιολογία και τη Φυσική’, είπε ο πατριάρχης.