Η εκκλησία της Ρωσίας για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες

Loading...


Εγγραφο απέστειλε η Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας  της Ρωσίας σε όλες τις ενορίες της, καλώντας  να εκφράσουν τη γνώμη τους  στο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων.

Η  Σύνοδος έχει σοβαρότατες επιφυλάξεις για τ0ο προωθούμενο έλεγχο των πάντων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και ταυτοποίησης   προσώπων.

Γι᾿ αυτό και  συνιστά στη Ρωσική Κυβέρνηση τουλάχιστον να δώσει τη νομική δυνατότητα στους πολίτες να…

«έχουν δικαίωμα να μη δέχονται αδιακρίτως όλες τις νέες τεχνολογίες και τα σύμβολα πού ενδεχομένως να υπάρχουν σε αυτές.