Ποιο κείμενο χαρακτήρισε απαράδεκτο για την Πανορθόδοξη η Ρωσική Εκκλησία

Loading...


Σε τακτική της συνεδρία υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας συνήλθε στις 13 Ιουλίου 2015 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στο ιστορικό κτίριο της Αγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου στην Αγία Πετρούπολη.

Η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε για τις ποιμαντορικές επισκέψεις του Πατριάρχη στις επαρχίες της Ρωσικής Εκκλησίας στη Ρωσία καθώς και την από 20 έως 22 Ιουνίου 2015 επίσκεψη του Πατριάρχη στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας.

Αφού παρακολούθησαν ενημέρωση της Αυτού Αγιότητος για τις δραστηριότητες του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι Συνοδικοί Αρχιερείς αποφάσισαν «την αποστολή στα αρμόδια συνοδικά τμήματα και τις επαρχίες των ακόλουθων κειμένων αφορώντων τις δραστιριότητες των επαρχιών: Διατάξεις επαρχιακού συμβουλίου θεολογικής μορφώσεως της Ρωσικής Εκκλησίας, Κανονισμός λειτουργίας επαρχιακού συμβουλίου θεολογικής μορφώσεως της Ρωσικής Εκκλησίας, Μεθοδολογικές συστάσεις για την συμμετοχή της Ρωσικής Εκκλησίας στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ενημέρωσε τους Συνοδικούς για τη Κ’ συνεδρία της ομάδας εργασίας για τη συνεργασία της Ρωσικής Εκκλησίας με το ΥΠΕΞ της Ρωσικής Ομοσποδνίας και αναφέρθηκε στα ταξίδιά του στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Βατικανό, την Ιταλία και την Τουρκία.

Οι Συνοδικοί παρακολούθησαν την αναφορά του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής για την μελέτη των σχεδίων κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων» και «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον», τα οποία επιμελήθηκαν από την Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή κατά τη διάρκεια των από 15 έως 20 Φεβρουαρίου και από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2015 συνεδριών αυτής στο Σαμπεζύ (Ελβετία) και για τις προτάσεις της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής ασποσκοπούντες στη βελτίωση των ως άνω κειμένων.

Η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε γενικῶς το κείμενο υπό τον τίτλο «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον» και τις προτάσεις της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής για την περαιτέρω βελτίωσή του. Παράλληλα έκρινε απαράδεκτο το σχέδιο κειμένου «Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων» στη σημερινή του μορφή. Στην αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανετέθη η παρουσίασις θεμελιωδών τροποποιήσεων αυτού του κειμένου στην προσεχή Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη.

Επί τῳ σκοπῳ της εφαρμογής του θεμελιωδούς αξίας κειμένου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 2013 «Η θέσις της Ρωσικής Εκκλησίας επί των επκαίρων οικολογικών ζητημάτων» η Ιερά Σύνοδος καθιέρωσε την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα προσευχής υπέρ της θείας δημιουργίας και «κατόπιν σχετικής προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας θέσπισε ειδική ακολουθία υπέρ του διαφυλαχθήναι την θείαν δημιουργίαν» η οποία πρέπει να τελείται ανελλειπῶς στους Ιερούς Ναούς της Ρωσικής Εκκλησίας την Ά πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου.

Αφού παρακολούθησε την ενημέρωση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου για την Ε’ τελετή απονομής του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε ειδικότερα δε ευχαριστίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας για τους κόπους τους σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προς επιβράβευση και τον νικητή του βραβείου, καθώς και στο Συμβούλιο Εκδόσεων της Ρωσικής Εκκλησίας για την διοργάνωση της τελετής απονομής του Πατριαρχικού βραβείου λογοτεχνίας Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.

Η Ιερά Σύνοδος επίσης ενέκρινε το πρόγραμμα επιστημονικών και πολιτιστικών-μορφωτικών εκδηλώσεων επί τῃ χιλιετίᾳ παρουσίᾳ των Ρώσων στο Άγιον Όρος στα θεολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής Εκκλησίας και καθιέρωσε την 1 Ιουνίου/ 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης του Αγίου Πρίγκηπος Δημητρίου του Ντόν και της Αγίς Πριγκίπισσας Ευδοκίας.

Τέλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μελετήθηκαν θέματα σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Συντηρήσεως και τις τροποποιήσεις στο κείμενο της ακολουθίας της Κυριακής των Πάντων ἐν τῃ γῃ τῆς Ρωσσίας διαλαμψάντων Ἁγίων.Ετικέτες