Και μετά τη συνάντηση Κύριλλου-Φραγκίσκου η Ρωσική Εκκλησία πάλι κατά των Ουνιτών

Loading...


«Όλα καλά, όλα ανθηρά» στη συνάντηση της Αβάνας μεταξύ Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλου και Πάπα Φραγκίσκου, αλλά αφού έσβησαν τα φώτα της ράμπας το μέγιστο πρόβλημα των Ουνιτών επανέρχεται! 

 Το Πατριαρχείο Μόσχας εκφράζει τη λύπη του ότι οι Ουκρανοί Έλληνες-Καθολικοί (Ουνίτες) αρνούνται τη συμφιλίωση που προτείνουν ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Πάπας Francis.

«Έχουν τη δική τους πολιτικοποιημένη ατζέντα, τους δικούς τους πελάτες , που πληρούν αυτές τις εντολές, και ακόμη και ο Πάπας δεν είναι μια αρχή (εξουσία) για αυτους,» είπε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, επικεφαλής του Συνοδικού Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων.

Υπενθύμισε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει πρόσφατα μια αντίδραση από τον αρχιεπίσκοπο της ουκρανικής ΕλληνοΚαθολικής Εκκλησίας στην κοινή δήλωση που εγκρίθηκε από τον Πάπα και τον Πατριάρχη.

«Αυτή η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική, πολύ προσβλητική, όχι μόνο για τη δική μας πλευρά, αλλά και για τον Πάπα. Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι η διοίκηση της ουκρανικής ΕλληνοΚαθολικής Εκκλησίας δεν έχει αλλάξει τη θέση της. Δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν όχι μόνο τη φωνή του Πατριάρχη μας, αλλά ακόμη και τη φωνή του πάπα τους»είπε ο ιεράρχης.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει μια ιδέα για τη δημιουργία κάποιας επιτροπής η οποία θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος της Ουνίας, «αλλά συγκεκριμένες παράμετρους αυτής της Επιτροπής είναι πλέον δύσκολο να φανταστεί κανείς, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που οι ηγέτες της ουκρανικής ΕλληνοΚαθολικής εκκλησία σκέφτονται. «

Καταλήγοντας επισήμανε πως 

«Ο τρόπος που προσφέρεται από τον Πάπα και τον Πατριάρχη είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης στις περιοχές όπου τέτοια αλληλεπίδραση είναι δυνατή. Είναι ο δρόμος της ανάσχεσης της αντιπαλότητας και η μετάβαση σε αδελφικές σχέσεις. Και οι ΈλληνοΚαθολικοί δεν χρειάζονται καθόλου ρητορική επιθετική και εχθρική και σε πολύ έντονη αντίθεση όχι μόνο με το περιεχόμενο της δήλωσης, αλλά και το ύφος της «Ετικέτες