Προσευχή για να ελευθερώνει ο Θεός τον άνθρωπο από το πάθος της ζήλιας

Loading...


Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος . Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες