Ο πατήρ Ιωάννης διαβάζει online την ευχή του Αγίου Κυπριανού που διαλύει τα μάγια

Loading...


Είναι καλό να ακούγεται η προσευχή αυτή, επί 40 ημέρες, σε οικίες ή τόπους, που οι κάτοικοί τους δοκιμάζονται από τα έργα της μαγείας.

Ευεργετεί και καθαρίζει τα σημεία και τους ανθρώπους από κάθε κακό. Όσο ακούγεται η προσευχή καλό είναι, να θυμιατίζετε το σπίτι σας και να ραντίζετε με αγιασμό. Αποτελεί ασπίδα προστασίας, από τις καθημερινές κακόβουλες ενέργειες και σκέψεις, των ανθρώπων και τις επιθέσεις του πονηρού εναντίων των πιστών. Η αγάπη και η προστασία των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης μαζί σας.
Πατήρ Ιωάννης

Διαβάστε εδώ:  Η προσευχή της αγάπης

 tilegrafima.gr