Οι γραμματείς της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Loading...


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ

Με απόφαση του Προέδρου του κόμματος , κου , ορίζονται οι ακόλουθοι Γραμματείς στο κόμμα:

• Γραμματέας ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ο Διευθυντής Ερευνών, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας κος Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Κεφαλάς

• Γραμματέας ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών και ιατρός κος Νικόλαος Μαστρονικολής

• Γραμματέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ο οικονομολόγος M.Phil. κος Εμμανουήλ Ζαμπέτας