Τότε μόνο ξεκινά η καρδιά να φλέγεται, μόνο όταν…

Loading...


ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΝΑ Η

Γέροντας Θαδδαίος

Η  είναι πάντοτε ψυχρή όταν οι λογισμοί είναι σκόρπιοι. 

Μόνο όταν οι μας είναι συμμαζεμένοι και επικεντρωμένοι στην καρδιά, τότε μόνο ξεκινά η καρδιά να φλέγεται.