Την κακία την δεχόμαστε ευκολότερα

Loading...


«Είναι ευκολότερο να δεχθείς την κακία, παρά να μεταδώσεις την αρετή, όπως είναι ευκολότερο να κολλήσεις μία αρρώστια, παρά να χαρίσεις την υγεία.» Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος

«Όπως ο καλός λόγος και ο έπαινος είναι αρχή φιλίας, έτσι ο κακός λόγος και η διαβολή είναι αρχή και προϋπόθεση έχθρας και μίσους και άπειρων άλλων κακών.»

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος