Συνείδηση…

Loading...


Του Στάρετς Μπόρις Χόλτσεφ

Όσο κι αν είναι ο άνθρωπος, μένει πάντα μέσα η σπίθα του

Αυτή η είναι ικανή να θεριέψει, να γίνει πυρκαϊά και να κάψει την αμαρτωλότητα, λευκαίνοντας τον άνθρωπο.

Η σπίθα του Θεού, είναι η συνείδηση. Άνθρωπος ασυνείδητος δεν υπάρχει. Να φυλάγετε καλά, ως θησαυρό ατίμητο, τη συνείδησή σας.