Πως θα μας κρίνει ο Θεός

Loading...


Του π.Ευσέβιου Βίττη

Χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τρόπο λειτουργίας
Του εσωτερικού μας κόσμου χωρίς φόβο και ταραχή
Ανακαλύπτοντας τις ιδιοτυπίες της λόγω π.χ. κληρονομικότητος

Επιδράσεων του περιβάλλοντός μας άμεσου ή ευρύτερου κ.λπ.
Το πρόβλημα δεν είναι γιατί είμαστε τέτοιοι
Που διαπιστώνουμε για τον εαυτό μας

Αλλά πώς θα γίνουμε αυτό που πρέπει να γίνουμε
Σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Ο Θεός δεν θα μας κρίνει γιατί υπήρξαμε τέτοιοι που ήρθαμε στον κόσμο
Αλλά γιατί δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι χρειαζόταν
Να γίνουμε κατά το θέλημα του Θεού
Αφού μας δόθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο.