ΠΑΡΑΡΧΟΝΤΑΡΗ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ…

Loading...


Ξεχάστηκα ν΄ αναμετρώ τα σκαλοπάτια
στο βυζαντινό το μοναστήρι
κι ύστερα γλιστρώντας στ΄ ανηφορικό λιθόστρωτο
διαπερνώ το ξύλινο προστώο*
που καληνωρίζει τους προσκυνητές
στο Δοχειαρίτικο αρχονταρίκι.

Αναθυμούμαι την ορμήνεια εκείνη
΄΄ Ουδέ ελαττώσας την διακονίαν της φιλοξενίας ΄΄
τ΄ Αθωνίτη Αγίου Αθανασίου
με του αρχοντάρη το κεραστιλίκι
ρακί, λουκούμι,  ποτήριον ύδατος ψυχρού
πού είχε παραρχοντάρη ακούραστο
της καρδιάς το φιλόξενον.

*προστώον  –  Ημιυπαίθριος στεγασμένος χώρος με κίονες μπροστά από τη είσοδο του  κτιρίου

Από την ποιητική Συλλογή  ΄΄Αγιονορείτικο διαβατικό΄΄ του Βασίλη ΧαραλάμπουςΕτικέτες