Όποιος αισθάνθηκε τις αμαρτίες του

Όποιος αισθάνθηκε τις αμαρτίες του, είναι ανώτερος από εκείνον που εγείρει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στην κοινωνία των πολλών.

Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του, είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλον τον κόσμο με την εμφάνισή του.
Όποιος αξιώθηκε να ιδή τον εαυτό του, αυτός είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να ιδή τους αγγέλους· διότι ο τελευταίος επικοινωνεί με τους σωματικούς οφθαλμούς, ενώ εκείνος βλέπει με τους οφθαλμούς της ψυχής.

*Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ( ΕΠΕ, τομ., 8Β, σελ. 119-121 )